Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,रौतहट

प्रदेश नं. २

रौतहट, गौर

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,रौतहट

प्रदेश नं. २

रौतहट, गौर

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-10-03 कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको बुस्टर मात्रा दिने सम्बन्धमा ।
2 दिन अगाडी
2078-10-02 स्थानिय तहहरु
3 दिन अगाडी
2078-09-30 प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७८/०७९
5 दिन अगाडी
2078-09-29 मौलापुर नगरपालिका, रौतहट
6 दिन अगाडी
2078-09-29 कटहरीया नगरपालिका, रौतहट
6 दिन अगाडी
2078-09-29 परोहा नगरपालिका, रौतहट
6 दिन अगाडी
2078-09-18 घुम्ति स्थायि बन्ध्याकरण शिविर संचालन हुने कार्यक्रमको समय तालिका
17 दिन अगाडी
2078-09-16 स्थानिय तहहरुको कार्यक्रम संचानल मार्ग दर्शन २०७८
19 दिन अगाडी
2078-09-14 स्थानीय तहमा उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट कायक्रय मको श ु क्ष्मयोजना तथा संचालन ननर्देशशका २०७७
21 दिन अगाडी
2078-09-12 कोभिड-१९ विरुद्ध मोडर्ना खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा ।
23 दिन अगाडी
2078-09-11 रौतहट जिल्लाको कोभिड -१९ खोप प्रगति विवरण पौस ५ गते २०७८ (२० डिसेम्बर २०२१)
24 दिन अगाडी
2078-09-11 इ.एल.एम.आइ.एस.
24 दिन अगाडी
2078-09-11 बौधिमाई नगरपालिका
24 दिन अगाडी
2078-09-11 सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. २
24 दिन अगाडी
2078-09-11 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
24 दिन अगाडी
2078-09-11 ईशनाथ नगरपालिका
24 दिन अगाडी
2078-09-11 राजदेवी नगरपालिका
24 दिन अगाडी
2078-09-08 खोप अभियान स्थगित गरीएको सम्बन्धमा
27 दिन अगाडी
2078-09-08 चन्द्रपुर नगरपालिका
27 दिन अगाडी
2078-09-07 प्रगति विवरण
28 दिन अगाडी
2078-09-07 गौर नगरपालिका, रौतहट
28 दिन अगाडी
2078-09-07 स्थानिय तह
28 दिन अगाडी
2078-09-07 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट
28 दिन अगाडी
2078-09-07 एच.एम.आइ.एस
28 दिन अगाडी
2078-09-07 Home Slider
28 दिन अगाडी
2078-08-21 कोभिड -१९ विरुद्ध खोप अभियान
1 महिना अगाडी
2078-09-07 परिचय
28 दिन अगाडी
2078-09-07 नगरिक वडा पत्र
28 दिन अगाडी
2078-09-06 हाम्रो बारेमा
29 दिन अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-09-29 21:03:10
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers