Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,रौतहट

रौतहट, गौर

मधेश प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,रौतहट

रौतहट, गौर

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-12-24 फाइजर वाई भ्यालेन्ट (Pfizer Bivalent) खोप संचालन गर्ने बारे ।
1 महिना अगाडी
2079-12-08 पूर्ण खोप सुनिश्चितता निर्देशिका २०७१
2 महिना अगाडी
2079-11-10 प्रचार प्रसार सम्बन्धमा
3 महिना अगाडी
2079-10-03 ५ वर्ष देखि १२ वर्ष मुनिका बालबलिकाहरुलाई दोस्रो डोज फाईजर खोप अभियान संचालन गर्ने बारे ।
4 महिना अगाडी
2079-08-18 प्रदेश-स्तरको-कार्यक्रम-संचालन-मार्गदर्शन-२०७९।०८०-स्वास्थ्य-सेवा-विभाग
5 महिना अगाडी
2079-08-18 परिवार नियोजन स्थायी बन्ध्याकरण शिविर २०७९
5 महिना अगाडी
2079-05-14 इ.टिबी.
9 महिना अगाडी
2079-05-14 फाइजर बायोएनटेक खोप अभियान सम्बन्धमा
9 महिना अगाडी
2079-05-08 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
9 महिना अगाडी
2079-05-06 यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट
9 महिना अगाडी
2079-05-06 दुर्गा भगवति गाउँपालिका, रौतहट
9 महिना अगाडी
2079-05-06 फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट
9 महिना अगाडी
2079-05-06 राजपुर नगरपालिका, रौतहट
9 महिना अगाडी
2079-05-06 देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट
9 महिना अगाडी
2079-05-06 गुजरा नगरपालिका, रौतहट
9 महिना अगाडी
2079-05-06 माधव नारायण नगरपालिका, रौतहट
9 महिना अगाडी
2079-05-06 गढिमाई नगरपालिका, रौतहट
9 महिना अगाडी
2079-04-02 स्थानिय तहहरुको कार्यक्रम संचानल मार्ग दर्शन २०७९_८०
10 महिना अगाडी
2079-04-02 प्रदेश-स्तरको-कार्यक्रम-संचालन-मार्गदर्शन-२०७९।०८०-स्वास्थ्य-सेवा-विभाग
10 महिना अगाडी
2079-04-02 वार्षिक अनुगमन, मुल्यांकन तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धमा ।
10 महिना अगाडी
2078-12-25 टाइफाइड रोग विरुद्ध खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा ।
2078-12-25
2078-12-15 टाईफाईड खोप अभियानको लागि योजना तर्जुमा गोष्ठीबारे ।
2078-12-15
2078-12-14 टाईफाईड खोप अभियान निर्देशिका २०७८।०७९
2078-12-14
2078-12-08 कोभिड-19 रोग विरुद्ध खोप अभियान सम्बन्धमा ।
2078-12-08
2078-11-30 वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/०७८ रौतहट जिल्ला
2078-11-30
2078-11-25 कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम कार्यविधि २०७८
2078-11-25
2078-11-15 कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा आपाङ्गता व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७८_०७९
2078-11-15
2078-11-15 पोषणमैत्री स्थानीय तह कायार्न्वय निर्देशिका, २०७८
2078-11-15
2078-11-15 प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७७
2078-11-15
2078-11-15 निर्देशिका
2078-11-15
2078-11-09 कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा आपाङ्गता व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७८_०७९
2078-11-09
2078-11-09 परिवार नियोजन बन्ध्याकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको बारे ।
2078-11-09
2078-10-17 वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट
2078-10-17
2078-10-17 गरुडा नगरापालिका, गरुडा रौतहट
2078-10-17
2078-10-17 रौतहट जिल्लाको दैनिक पि.सि.आर. रिपोर्ट २०७८।१०।१६
2078-10-17
2078-10-10 रौतहट जिल्लाको दैनिक पि.सि.आर. रिपोर्ट २०७८।१०।१०
2078-10-10
2078-10-09 रौतहट जिल्लाको दैनिक पि.सि.आर. रिपोर्ट २०७८।१०।०९
2078-10-09
2078-10-07 स्थानिय तह अनुसार कोभिड -१९ खोप संचालनको प्रगति प्रतिवेदन (माघ ०६, २०७८)
2078-10-07
2078-10-07 स्थानिय तह अनुसार कोभिड -१९ खोप संचालनको प्रगति प्रतिवेदन (माघ ०६, २०७८)
2078-10-07
2078-10-06 रौतहट जिल्लाको दैनिक पि.सि.आर. रिपोर्ट २०७८।१०।०६
2078-10-06
2078-10-03 कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको बुस्टर मात्रा दिने सम्बन्धमा ।
2078-10-03
2078-10-02 स्थानिय तहहरु
2078-10-02
2078-09-30 प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७८/०७९
2078-09-30
2078-09-29 मौलापुर नगरपालिका, रौतहट
2078-09-29
2078-09-29 कटहरीया नगरपालिका, रौतहट
2078-09-29
2078-09-29 परोहा नगरपालिका, रौतहट
2078-09-29
2078-09-18 घुम्ति स्थायि बन्ध्याकरण शिविर संचालन हुने कार्यक्रमको समय तालिका
2078-09-18
2078-09-16 स्थानिय तहहरुको कार्यक्रम संचानल मार्ग दर्शन २०७८
2078-09-16
2078-09-14 स्थानीय तहमा उत्तर प्रसुती स्याहार घरभेट कायक्रय मको श ु क्ष्मयोजना तथा संचालन ननर्देशशका २०७७
2078-09-14
2078-09-12 कोभिड-१९ विरुद्ध मोडर्ना खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा ।
2078-09-12
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-02-08 00:57:28
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers